Category Archives: uusi

Mistä rahoitusta humanitaarisiin kohteisiin?

Hyväntekeväisyys ei ole Suomessa siinä asemassa mitä esimerkiksi anglosaksisissa maissa – tämä johtuu tietenkin pitkälti pohjoismaisesta hyvinvointivaltiomallista. Missään määrin tuntematonta ei hyväntekeväisyys kuitenkaan suomalaisillekaan ole, ja lukuisat humanitaariset kohteet keräävätkin meiltä lahjoituksia. Rahasta on kuitenkin aina tällä sektorilla krooninen pula: mitä tehdä kun lahjoitukset ja valtion avustukset eivät riitä auttamiseen?

Varojen keruun monet keinot

Varainhankinnassa vain mielikuvitus on rajana – ainakin niin kauan kuin pysytään laillisuuden ja etiikan oikealla puolella. Esimerkiksi uhkapelien avulla on pitkään kerätty rahoitusta yhteisen hyvän nimissä, ja yhä edelleenkin hyväntekeväisyysjärjestöt järjestävät erilaisia arpajaisia humanitaarisiin kohteisiin varoja kerätäkseen. Tästä oiva esimerkki ovat vaikkapa Lidl-kaupparyhmän pullonpalautusautomaattien arvat, joista tuottoa on tilitetty muun muassa Pelastakaa Lapset ry:lle ja Suomen Punaiselle Ristille.

Mainittu pullopanttiarpa on kuitenkin hieman kyseenalainen esimerkki. Lähemmässä tarkastelussa on nimittäin selvinnyt, että arpoihin laitetuista varoista vain noin 12 prosenttia on päätynyt varsinaisille avustusjärjestöille. Tämä esimerkki ei sinällään kumoa sitä, etteikö varoja voi kerätä mitä mielikuvituksellisimmilla keinoilla – mutta se valottaa, miten tärkeää tarkkaan määritellyt ehdot ja läpinäkyvät säännöt ovat.

Rahapelaaminen voisi kuitenkin toimia yhä laajemmin varainkeruun keinona, joskin tämä vaatisi muutoksia nykyiseen lainsäädäntöömme. Suomalaiset käyttävät rahapeleihin vuositasolla noin kaksi miljardia euroa. Osa potista menee ulkomaisille toimijoille, joista Casinohuone on yksi esimerkki. Casinohuone kampanjakoodi tarjoaa riskittömän tavan ottaa omakohtaista tuntumaa näihin peleihin – suosittelen päättäjille.

Kuinka moni muuten tietää Apu-lehden? Miltei jokainen suomalainen. Sitä kuitenkaan tietää harvempi, että Apu perustettiin nimenomaan tarjoamaan apua. Aikanaan, vuonna 1933 nimittäin lehti perustettiin keräämään rahaa työttömille. Sittemmin valtio on ainakin jossakin määrin ottanut tämän avustusroolin omakseen, mutta yhä edelleen Apu pitää lehtensä sivuilla voimakkaasti esillä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja humanitarismin aatteita.

Nykyisin hieman vastaavaa konseptia maassamme edustaa Iso Numero -lehti. Lehteä myyvät vähävaraiset katukauppiaat, jotka saavat jokaisesta myymästään lehdestä viisi euroa. Ison Numeron esikuvana on brittiläinen The Big Issue -lehden vastaava konsepti. Ajatuksena on, että lahjoittaja saa vastineeksi myös muuta kuin pelkän hyvän mielen. Samalla usein marginalisoituneet ihmiset tuntevat tekevänsä jotakin hyödyllistä ja ansaitsevan edes osan omasta elannostaan.

Käyttämätön varallisuus

Eräitä miltei vaiettuja aiheita ovat monien hyväntekeväisyysjärjestöjen ja humanitaarista apua tarjoavien tahojen passiiviset varat. Esimerkiksi veteraani- ja lottajärjestöt ovat vuosikymmenten varrella keränneet miljoonia sinällään hyviin tarkoitusperiin, mutta lahjoitustuotoista vain häviävän pieni osa näyttää välillä päätyvän varsinaisille kohderyhmille. Toinen merkittävää varallisuutta omaava ja hyväntekeväisyyttä harjoittava taho on kirkko.

Onkin aiheellista kysyä, ovatko kaikki humanitaarista työtä tekevät yhdistykset ja järjestöt käyttäneet hankkimiaan varoja oikein? Itsetutkiskelun ja itsekriittisyyden tulisi kuulua jokaisen hyväntekeväisyyttä harjoittavan järjestön toimintatapoihin – onko meillä jo käytössämme voimavaroja ja suoranaisia taloudellisia resursseja, joita emme käytä siihen tarkoitukseen, jota varten järjestömme on perustettu?

Yritysyhteistyö

Kolmannen sektorin ja järjestöjen harjoittama yritysyhteistyö on pitkään ollut paitsioasemassa ja jäänyt hyödyntämättä täydellä potentiaalillaan. Varsinkin 2010-luvulla tällä alueella on kuitenkin otettu suuria edistysaskelia. Yrityksille yhteistyö hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa tarjoaa mahdollisuuden saada hyvää näkyvyyttä, mutta ensisijaisen intressin tulisi kuitenkin aina olla auttamisen halu.

Hyvin usein yritykset kuitenkin lähtevät mukaan vain sellaisiin projekteihin, joilla on laajan yleisön tuki ja jotka eivät ole kontroversiaaleja: kuka vastustaisi esimerkiksi uuden lastensairaalan rakentamista? Yrityksiltä voisikin peräänkuuluttaa rohkeutta niiden etsiessä partnereita kolmannelta sektroilta. Omissa silmissäni yritys, joka lähtisi avoimesti tukemaan vaikkapa päihdekuntoutujien asiaa, saisi ison plussan.

Rahapelit ja Suomen lainsäädäntö

Rahapelien suhteen lainsäädäntö on Suomessa varsin yksiselitteistä, joskin lainsäädännön tulkinta ja käytännön toteutus ovat hieman kirjavia. Veikkauksella (ja Ahvenanmaalla PAF:lla) on yksinoikeus uhkapelien järjestämiseen ja markkinointiin.

Eräissä Euroopan Unionin jäsenvaltioissa toimii kuitenkin rahapeliyhtiöitä, joiden peleihin Suomesta voi vapaasti osallistua, eikä tässä ole mitään laitonta. Jos tahdot omakohtaista kokemusta tällaisista peleistä, ota kokeiluun Unibet bonuskoodi. Saat sillä ilman oman kukkaron kaivamista pelirahaa Unibetille, joka on Maltan tasavallassa toimiva eurooppalainen nettikasino.

Euroopan Unionin lainsäädäntö

Euroopan Unionin jäsenmaiden käytännöt raha- ja uhkapelaamisesta (jotka tämän artikkelin piirissä ovat käytännöllisesti sama asia) ovat kirjavat. Tämä johtuu siitä, että Euroopan Unioni ei ole harmonisoinut jäsenmaidensa lainsäädäntöä tämän asian suhteen.

EU:n ilmapiiri suosii vapaata kilpailua, mutta Ruotsi ja Suomi ovat saaneet pitää kiinni kansallisista monopoliyhtiöistään. Niiden on kuitenkin pyrittävä välttämään kyseenalaista markkinointia ja minimoimaan rahapelien aiheuttamia haittoja. Lisäksi monopoliaseman säilyttäminen vaatii tuottojen käyttämistä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. On kyseenalaistettu usein, myös Euroopan komission toimesta, täyttääkö Veikkaus tarvittavat kriteerit.

Moni Euroopan Unionin maa, esimerkiksi Tanska ja Italia, ovat omaksuneet lisenssipohjaisen järjestelmän. Valtio tai alueviranomainen siis myy tai vuokraa lisenssejä peliyhtiöille, jotka lisenssimaksun maksamalla ja muut lailliset kriteerit täyttämällä voivat tarjota pelejään lisenssin määrittelemillä alueilla.

Joissakin Euroopan Unionin jäsenmaissa on puolestaan hyvin tiukka kieltolinja rahapelien suhteen. Esimerkiksi Unkari on tullut tunnetuksi hyvin rajoittavana maana pelien laillisuutta koskien. Unkari on toistuvasti yrittänyt suitsia asukkaidensa ja kansalaistensa osallistumista muihin EU:n rahapeliyhtiöiden peleihin. Tästä maa on saanut jatkuvasti moitteita Euroopan Unionin oikeusistuimelta.

Pelaaminen verovapailla nettikasinoilla

Suomalaisille pelaajille on täysin laillista pelata kansainvälisillä nettikasinoilla. Aina se ei kannata – esimerkiksi Karibian meren eksoottisissa saarivaltioissa myönnetään kasinoille lisenssejä, mutta valvontaa ei juuri suoriteta viranomaistahoilta. Tämä voi merkitä pelaajan kannalta riskejä. Esimerkiksi voitot voivat jäädä saamatta tai pahimmassa tapauksessa luottokorttitiedot voivat päätyä vääriin käsiin.

Lisäksi EU:n ja ETA:n (eli Euroopan talousalueen) ulkopuolisten maiden kasinoilla pelaaminen on riskaabelia senkin takia, että näiden maiden kasinolisenssien alaisilta kasinoilta voitetut rahat ovat verotettavaa tuloa. EU- ja ETA-kasinoilla näin ei ole – europelipöydistä saadut voitot kuuluvat kokonaisuudessaan sinulle. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että verottaja saisi tietää vaikkapa kiinalaiselta verkkokasinolta tulleesta voitosta, mutta isojen voittojen aknssa vara ei todellakaan kaada venettä.

Yleisesti ottaen eurooppalaiset nettikasinot ovat paitsi verovapaita, myös tiukasti valvottuja. Niiden taustayhtiöt tunnetaan ja niiltä edellytetään tiettyjä toimia esimerkiksi rahanpesun ehkäisemiseksi sekä ongelmapelaamisen estämiseksi. Vastuullisen pelaamisen käytännöt eivät ole EU- ja ETA-kasinoilla pelkkää sanahelinää.

Lähteekö Suomi kielto- vai kipailulinjalle?

Suomen rahapelimarkkinoiden ja -lainsäädännön viimeisin suuri kehitysaskel otettiin vuoden 2017 alussa. Tällöin tutut RAY ja Fintoto lakkasivat olemasta ja liittyivät Veikkaukseen. Mitä sitten tapahtuu tulevaisuudessa, sitä tuskin tietävät maamme politiikotkaan.

Vähintään viimeisen kymmenen vuoden ajan hallitukset ja niiden asettamat työryhmät ovat pelotelleet mahdollisilla IP-blokkauksilla, eli suomalaisille netinkäyttäjille asetettaville rahapelirajoituksille. Nähtäväksi jää, tullaanko näitä rajoituksia ikinä toteuttamaan – Euroopan komissio on lähtökohtaisesti varsin nuiva näitä rajoituksia kohtaan. Lisäksi niiden asettaminen ja valvominen voi olla turhan työlästä saavutettavaan hyötyyn verrattuna: suoratoistopalveluiden aikakaudella maarajoitusten kiertämisestä on tullut arkipäivää peruskäyttäjien keskuudessakin.

Suomen voisi olla viisasta liittyä esimerkiksi Tanskan seuraan ja siirtyä kohti lisenssipohjaista järjestelmää, jolloin noin 200 miljoonan euron vuotuisesta kansainvälisten rahapeliyhtiöiden potista saataisiin verotuloja valtiolle. Lisäksi voitaisiin entistä paremmin keskittyä ongelmapelaajien pelaamisen hallintaan ja haittojen ehkäisyyn.

Kaupungin ruokalähettipalvelut yleistyvät

Tampereen kaupungin alueella olevat ruoan kuljetuspalvelut ovat huimassa kasvussa. Asiasta vastaava markkinointipäällikkö on kertonut, että kaupungin ruoan viimeaikaiset tilausmäärät kasvavat keskimäärin jopa kahdellakymmenellä prosentilla kuukaudessa. Tällä hetkellä Tampereella ruokalähetit käyttävät autoa, mopoja sekä nykyään yhä enenevässä määrin polkupyöriä.

Mukana on kymmeniä ravintoloita

Pelkästään pyörälähettejä on kaupungissa noin 50 ja mukana on yli 40 eri ravintolaa. Ruokaa voi siis tilata omaan kotiinsa pyörälähetin avulla, jolloin kustannukset eivät ole suuret ja ruoka saadaan perille ja nautittavaksi eritääin nopeasti. Pyörälähettien pääasiallinen kohde on keskustan seudulla tai jossakin tietyn kaupunginosan alueella, jossa on tiheään asutusta.

Tiheästi asutuilla alueilla ruokalähettien palvelut ovat yliestyneet enitennews-1729539_960_720

Kuljetusalue keskittyy niihin kaupunginosiin jossa on myös paljon ravintolatarjontaa sekä asiakkaita. Jokaisella ravintolalla on oma alueensa ruoan kuljettamiseen. Ravintolayritykset ovat tavoittaneet vajaassa vuodessa kymmeniä tuhansia asiakkaita, jotka ovat useimmiten ikäluokaltaan nuorista aikuisia tai keski-ikäisiä kuluttajia. Palvelu helpottaa monia, joiden on kiireiden vuoksi tilattava ruoka kotiinsa ja nopeutettava arkeaan. Yleisimpitä kuljetusalueita ovat keskustan lisäksi Pispala, Pappilas, Tesoma, Hervanta, Viiala, Kaukajärvi, Härmälä.

Yritysasiakkaat tasaavat viikonlopun ja illan kysyntää

Kaikkein eniten tehdään tilauksia viikonloppuisin, mutta myös yritysasiakkaat tilaavat paljon ruokaa toimistoille lounasaikaan ja iltapäivisin. Tämä helpottaa monien työntekijöiden työpäivää, koska lyhyet ruokatauot eivät silloin kulu ruoan hakemiseen ravintoloista.

Ruokalähettipalvelujen uskotaan olevan vauhdikkaassa kasvussa lähitulevaisuudessa. Kasvuennuste on tosiaankin optimistinen, ei vain Tampereen kaupungin alueella, vaan koko maailmassa, sillä ravintoloissa ruokailu on ohittanut kaupasta ostettujen elintarvikkeiden kulutusmäärät viime vuosina.

Ravintolapalvelujen käyttäminen on kasvamassa myös koko Suomessa, joten myös ruokalähettipalveluille on tiedossa entistä enemmän asiakkaita. Uusimpien kuluttajatutkimusten mukaan suomalainen käyttää nykyään ravintolapalveluita useammin kuin kerran viikossa, vaikka ennen sama määrä laajentui kuukauden mittaiseen aikaan.

Lisää työpaikkoja

Lähettipalvelut myös työllistävät useita nuoria, joiden on ehkä vaikea saada töitä tai löytää sopivaa osa-aikaista työtä, jota voi tehdä opiskelujen ohella. Uusimman lähettipalvelun, pyörällä kulkevien ruokalähettien palkkaamisen yhtenä ideana on, että työvoimaa saadaan henkilöistä, joilla ei tarvitse olla autoa tai ajokorttia, jolloin myös nuorten kunto kasvaa ja päästöt ovat ydinkaupungin tuntumassa pienemmät.

Ikäihmisten hyvinvoinnista huolehditaan

Useita vuosia sairaanhoitoalalla työskennelleet ammattilaiset ovat olleet huolissaan masentuvista ja virikkeettömistä ikääntyvistä suomalaisista, joiden arjen pääkohtia voivat olla terveydenhoitajan pikainen kotikäynti tai lääkkeiden ottaminen. Yksinäisyys on ajanut monia iäkkäitä ihmisiä itsemurhan partaalle ja noin kahdeksankymmentä prosenttia ikäihmisistä potee jonkinasteista masennusta. Nyt Tampereella on ymmärretty asian vakavuus ja alettu toimia iäkkäämmän sukupolven hyvinvoinnin puolesta. Päättäjät ovat ymmärtäneet, että ihmisen elämänlaadun tulisi pysyä hyvänä koko elämän ajan ja silloin terveydenhuoltopalveluiden ja muiden on oltava helposti saatavilla.

Iäkkäiden tarpeita varten suunniteltu klinikkanewspaper-1075794_960_720

Tampereelle on hiljattain perustettu erityisesti iäkkäitä varten suunniteltu klinikka, joka pyrkii helpottamaan ja auttamaan ikäihmisten asiointia terveydenhuollossa saman katon alla. Klinikalla on moninaisia terveydenhoitopalveluja kuten hierontaa, hammasteknikko ja terveyspuoti, josta voi ostaa tai vuokrata apuvälineitä iäkkään arjen helpottamiseksi.

Klinikalle on perustettu myös osasto, josta saadaan apua erilaisissa tiedonantoasioissa. Iäkkäät ihmiset eivät useinkaan ole selvillä oikeuksistaan tai asioiden hoitaminen käy vaikeaksi itsen, jonka vuoksi klinikka haluaa tarjota asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa käytännön asioissa sekä viranomaisasioissa, joita voi tulla eteen.

Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä iäkkään kanssa

Uusi klinikka haluaa toimia uudenlaisella tavalla ottaen huomioon iäkkäiden monipuoliset tarpeet. Siksi potilaalle tehdään hoitosuunnitelma, jossa iäkäs voi itse valita palveluja ja sopia haluamansa lääkärin tai asiantuntijan kanssa asioista. Tarkoitus on, että terveydenhoito ja hyvinvoinnin edistäminen olisi iäkkäälle mahdollisimman helppoa ja selkeää.

Kahvila toivottaa tervetulleeksi koko päiväksi

Vanhempien ihmisten yksinäinen arki helpottaa, kun asioidessaan klinikalla voi myös jäädä keskustelemaan ikätovereiden kanssa ja kahvilaan on aina helppo jäädä viettämään iltapäivää. Tila on sisustettu kodikkaaksi, jotta kuka tahansa voi tuntea olonsa tervetulleeksi pidempäänkin juttutuokioon.

Yritys toimii yhteistyössä monien muiden alan ammattilaisten kanssa, jotka tarjoavat kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja saattohoitoa. Tarkoituksena on, että mahdollisimman moni iäkäs voi asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista ja saada elämänsä loppuun saakka hyvää ja laadukasta terveydenhoitoa. Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, klinikka auttaa löytämään hyvän palvelukodin ja toimii yhteistyössä sen kanssa iäkkään toiveiden ja tarpeiden varmistamiseksi.

Kirjastotalo uudistetaan

Tampereen vanhan kirjastotalon nykyiset tilat kokouksia ja gallerioita varten suljetaan joulukuun loppupuolella ja ne pysyvät poissa käytöstä useita kuukausia. Oletettu avautumisaika tulee olemaan vuoden 2018 kevätkuukausina, jolloin osa rakennuksen ilmeestä muuttuu ja sitä uudistetaan vastaamaan uusia vaatimuksia monipuolisena kulttuurikeskuksena. Sen lisäksi tiloihin muuttaa joukko uusia toimijoita. Kirjastotalosta tulenewspaper-1075795_960_720e siten entistä monipuolisempi kulttuuritalo, joka tulee vastaamaan kulttuurinnälkäisten tamperelaisten tarpeisiin.

Remontti on suunniteltu jo loppuun ja sitä aletaan toteuttaa pian sulkemisen jälkeen. Tuleva muutos ei koske koko kirjastotaloa, vaan enimmäkseen aulaa ja uusille toimijoille muutettavia huoneita, jotka remontoidaan jokaisen toimijan erilaisiin tarpeisiin sopiviksi.

Uusi aula

Remontin kohteena ovat koko rakennuksen perusparantaminen ilmastointijärjestelmän osalta, jonka lisäksi huonetiloja uudistetaan uusien toimijoiden muuttaessa rakennuksen tiloihin. Sen lisäksi remontissa rakennetaan uudenlainen sisäänkäynti, josta tulee olemaan esteetön pääsy rakennukseen. Sisäänkäynti tullaan rakentamaan Laikunlavan puolelle, jotta asiointi tulee olemaan helpompaa. Aulaan uuden sisäänkäynnin puolelle rakennetaan myös wc-tilat yleisölle sekä invalidi-wc, joka helpottaa asiakkaiden toimintaa.

Turvallinen rakennus

Turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota remontin suunnitelmassa, sillä uusi paloilmoitinjärjestelmä rakennetaan koko taloon paloturvallisuuden varmistamiseksi onnettomuuden sattuessa. Peruskorjaus valaisimiin ja sähkölaitteisiin tehdään vain niihin huoneisiin, jotka rakennetaan uudelleen tilamuutosten yhteydessä.

Rakennuksessa on jo hyvä peruslämpöeristys, joten ulkovaippaan tulee muutoksia vain uuden sisäänkäynnin ja konehuoneen osalta. Sisätilat, kuten musiikkisali ja galleriatilat, jossa ei tarvita huonemuutoksia tai toiminnallisia muutoksia, pysyvät entisellään.

Avautuminen remontin jälkeen

Kun uusi ja remontoitu toimitila saadaan valmiiksi, avauduttuaan keväällä 2018 tiloihin tulee muuttamaan lastenkulttuurikeskus, kaupungin kulttuuripalvelujen toimisto sekä muita kulttuurialan toimijoita. Remontin jälkeen mahdollistetaan, että talon tapahtuma- ja juhlatiloja voidaan antaa paikallisten toimijoiden käyttöön useammin ja helpommin.

Kahvilatilat käyttäjille

Aulaan rakennetaan wc-tilojen lisäksi myös kahvilatilat, jotta kulttuuritaloissa asioivat voivat saada monipuolisemman kokemuksen asioinnistaan. Kahvilan yksityiskohdista kerrotaan tarkemmin rakennuksen avaamisen yhteydessä ja nähtäväksi jää, kuinka moninaiset tarjoilut kahvilassa tulee olemaan.

Nimikilpailu

Uudistetulle rakennukselle tullaan antamaan myös uusi nimi, jota on etsitty kilpailun avulla kuluneen syksyn aikana. Nimiehdotuksia on asiasta päättäville tullut mittava määrä, josta päädytään parhaaseen vaihtoehtoon kilpailun ratkettua vuoden 2017 aikana. Kilpailuun osallistuneille on annettu mahdollisuus myös voittaa pääsylippuja paikalliseen suosittuun museokeskukseen.

Pirkanmaan nuorten aktiivisuus liikkumiseen on elpymässä

Lasten ja nuorten liikkumattomuus ja huono kunto, epäterveelliset elintavat sekä ruokailutottumukset ovat huolestuttaneet asiantuntijoita jo vuosia. Kiireisen koulu- tai opiskeluarjen vastuissa nuorelle ei useinkaan jää paljoa aikaa huolehtia terveydestään, eikä monella nuorella ole valmiuksia toimia oikein terveyttä edistävällä tavalla. Harmillisen usein kyse on kuitenkin motivaation puutteesta, sillä nuoret elävät fyysisesti kohtuullisten passiivista elämää sosiaalisen median, television, tietokonepelien ja koulusta tulevien vastuiden vuoksi.

Pirkanmaalla on kiinnitetty huomiota nuorten elämäntapoihin ja kannustettu koulussa aktiiviseen liikuntaan myös vapaa-ajalla. Myös kouluaikoina on joissakin kouluissa lisätty liikunnan määrää ja opiskelijat voivat myös itse valita kurssisuunnittelussa erilaisia liikuntamuotoja muiden vapaaehtoisten koulussa käytävien kurssien lisäksi. Tavoitteena ei ole vain liikunnan lisääminen, vaan ennen kaikkea motivoiminen parempaan ja aktiivisempaan elämäntapaan, jotta nuorten terveys ei romahtaisi myöhempinä elinvuosina. Tutkimusten mukaan on havaittu, että menneiden vuosien liikkumattomuus on saanut aikaan monenlaisia sairauksia tämän hetken nuorilla aikuisilla. Lapsuuden ja nuoruuden liikkumattomuus on vaikuttanut esimerkiksi masennuksen syntymiseen, ylipaino-ongelmiin, osteoporoosiin eli luiden haurastumiseen sekä moniin muihin sairauksiin.news-1594305_960_720

Koululiikunnan lisäämisen myötä on myös järjestetty vaihtoehtoja, jossa koululainen tai opiskelija voi harrastaa liikuntaa edullisesti kotikaupungissaan lähellä kotiaan. Erilaisten kurssien järjestämisellä on ollut myönteisiä vaikutuksia paitsi liikunnan osalta, myös tiedon antamisessa. Nuorille on luennoitu liikunnan ja terveellisten ruoka- ja elintapojen hyödyistä, mutta pääpaino luonnoilla on ollut urheiluun kannustaminen. Kouluissa luennoivia henkilöitä on valittu valistamaan oppilaita ammattiurheilijoiden osalta, jonka uskotaan edesauttavan nuorten innostumista aktiivisempaan elämään ja jopa ammattiurheiluun pyrkimiseen.

Edellä mainituilla toiminnoilla ja valistamisella on nähty myönteisiä vaikutuksia, sillä nuorten painoa ja terveyttä seuraavat terveystarkastajaryhmä on tiedottanut, että liikunnan määrä on lisääntynyt muutamina viime vuosina varsinkin yli 18-vuotiaiden nuorten osalta. Kaikkein pienempien lasten osalta ei ole tapahtunut toistaiseksi suuria muutoksia, mutta myönteinen suuntaus asenteissa on hienoisessa nousussa. Nuorten aikuisten osalta tuntuu vallitsevan varsinainen urheilutrendiksi luokiteltava suuntaus, sillä yhä useammat ovat ilmoittautuneet kuntosaleille ja erilaisiin terveyttä edistäviin ohjelmiin ruokavalion muuttamiseksi ja lihaskunnon parantamiseksi. Myönteisiä tuloksia on siis saatu aikaan.

Hyvinvointiin kannustettiin kurssin avulla

Tampereella järjestettiin loppuvuodesta hyvinvointiin perehtyvä kurssi, joka on auttanut kurssilaisia näkemään maailman aivan uusin silmin. Kurssilaiset koostuivat monenlaisista henkilöistä, sillä mukana oli joukko eri ikäluokkien edustajia sekä eri ammattikuntia. Kurssin ideana ja päätavoitteena oli kannustaa osallistujia terveellisempiin elämäntapoihin ja niiden muuttamiseen pidemmän ja laadukkaamman elämän ylläpitämiseksi. Aihealueita oli monia, mutta ne käsittelivät muistin kehittämistä, liikunnan tärkeyttä, oikeanlaisen ravinnon saamista sekä ihmismielelle tärkeää yhteisöllisyyttä.news-507782_960_720

Arkisen liikunnan tärkeyttä korostettiin kurssiohjelmassa. Se saikin aikaan monia muutoksia osallistujissa, sillä moni kertoo kävelevänsä portaat hissin sijaan tai kävelevänsä määränpäähänsä useimmin, vaikka ennen autoa tuli käytettyä joka asiaan. Myös arkiselle siivoomiselle saatiin toinen syvällisempi merkitys, kun laskettiin miten se kuluttaa energiaa ja toimii monipuolisena kuntoilumuotona. Kaikki toiminta kehotettiin kuitenkin tekemään oman jaksamisen rajoissa, joten kurssin moninaiset ohjeet olivat varsin kohtuullisia ja pelkästään myönteisiä.

Kurssilla kiinnitettiin huomiota ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin terveydellisesti sekä henkisesti ja kurssilla käytiin paljon mielenkiintoisia avarruttavia keskuteluja. Silloin oli pakko kyseenalaistaa oma ajatusmalli ja asettua iäkkäämmän ihmisen asemaan. Loppujen lopuksi jokainen vanhenee, jolloin haasteet ovat joka tapauksessa edessämme.

Keskustelut olivat tärkeitä myös todella oivaltamaan itsestään huolehtimisen vakavuus, jotta tilanne voidaan nähdä nykyhetkeä pidemmälle muutaman vuoden tai vuosikymmenen päähän. Tämän päivän valinnat saattavat tosiaan vaikuttaa siihen, millaisia ihmisiä olemme vuosien jälkeen. Merkityksellisintä oli monelle asenteen merkitys omaa elämää kohtaan ja myönteisyyden ylläpitämiseen kannustaminen.

Henkinen hyvinvointi ei jäänyt pois kurssiohjelmasta. Osallistujat saivat kertoa omista elämäntapahtumistaan ja jakaa sen, millä eniten on ollut merkitystä elämässä. Välillä keskityttiin haaveisiin ja unelmiin sekä niiden toteuttamiseen konkreettisilla toimilla ja mietittiin mitä tulevaisuudella kurssilaisille voisi olla annettavanaan.

Yksi osallistujista kertoi, että kurssi auttoi hiomaan entisestään hyväksi todettuja elämäntapoja ja selvitti miten tärkeää todella on huolehtia itsestään kokonaisvaltaisesti. Moni kurssille osallistunut totesi, että arjessa useat pikku asiat ovat muuttuneet niiden tiedostamisen jälkeen ja oma olo on kohentunut huomattavasti. Viikon kestävälle kurssille osallistuneet kertovat tilaisuuden olleen menestys, sillä se oli todellakin saanut ajattelemaan ja muuttanut vanhoja totuttuja ajatusmalleja.

Nuoret tarvitsevat virikkeitä

Monet nuoret jäävät pois toiminnasta tai ajautuvat huolestuttaville teille virikkeiden puutteessa. On tärkeää, että nuorille tarjotaan tehtävää ja mielekkäitä harrastusvaihtoehtoja, jotta kaupungit voivat kannustaa terveelliseen toimintaan omien aluerajojensa sisäpuolella. Pirkanmaan eri kaupungeissa on tuettu nuorisopalveluja tuhansilla euroilla, jotta nuorille voitaisiin järjestää enemmän toimintoja ja tapahtumia. Tärkeää olisi, että varojen käyttämiseen lapset ja nuoret voisivat vaikuttaa itse, jotta avustus ei mene hukkaan, vaan todella tulisi haluttuun käyttöön.

Huomio tulisi kiinnittää alle täysi-ikäisiin nuoriinnewspaper-1595773_960_720

Nuorille tarkoitetut avustusrahat voidaan myöntää ryhmille, jotka haluavat aloittaa terveelliseksi toiminnaksi luokitellun harrastuksen tai liikuntamuodon. Pääpaino avustamiseen on alle 18-vuotiailla nuorilla, sillä juuri heille on tärkeää saada tervemielistä tekemistä iltapäiviksi ja koulun jälkeiselle ajalle. Huolestuttavan monet 13-17- vuotiaat nuoret eivät ilmoita aktiivisesti harrastavansa mitään. Koska tässä iässä koetaan suuri muutos kehossa ja ajatuksissa, moni turhautuu ilman mielekkäitä virikkeitä ja toimintaa.

Nuoret voivat itse vaikuttaa

Nuorten ryhmille on annettu mahdollisuus vaikuttaa viimeisimmän avustuksen saamiseen ja monet koulut ovat osallistuneet projektiin. Luokkien tai ryhmien tulisi siis suunnitella vaikkapa jokin yhdessä tiettyyn aikaan viikossa pidettävä kurssi, jossa voidaan toimia mielekkään toiminnan parissa. Ryhmä voi keskittyä esimerkiksi tanssiin tai luovaan kirjoittamiseen, riippuen siitä, mikä eniten nuoria kiinnostaa. Mahdollisuuksia on monia, sillä avustusrahat antavat tilaisuuden järjestää esimerkiksi tapahtuman tai näyttelyn. Vaatimuksena on, että ryhmälle nimetään yhteyshenkilö ja täysi-ikäinen aikuinen, joka vastaa käytännön asioiden järjestymisestä, kuten tilan vuokraamisesta tai lupien hakemisesta.

Tiloja tarvitaan erityisesti alle täysi-ikäisille nuorille

Alle täysi-ikäiset teini-iässä olevat nuoret ovat hankalassa tilanteessa, sillä yhteiskunnassa ei useinkaan ole ajateltu nuorten vapaa-ajan järjestettyä toimintaa. Ikäryhmään kuuluvat eivät usein viihdy kotonaan, vaan silloin haetaan omaa identiteettiä ja yksityisyyttä. Yhteiskunta pakottaa monet vanhemmat työskentelmään niin, että nuoret ovat usein illat yksin kotona tai kavereidensa kanssa ilman minkäänlaista valvontaa. Harmillisen monet nuoret päätyvät viettämään aikaa kauppojen auloissa, yritysten yksityisissä tiloissa, lapsille tarkoitetuissa puistoissa tai esimerkiksi kerrostalojen pyöräsuojissa. Siksi on nähty tarpeelliseksi järjestää tiloja, jossa nuoret voivat olla vapaasti ilman erityistä ohjelmaa. Samoja tiloja voitaisiin myös käyttää ohjattujen kurssien tai työpajojen järjestämiseen, johon osallistuminen läsnä-olevilla olisi vapaaehtoista.

Maahanmuuttajien osaamista kehitetään

Voidakseen sopeutua uuteen kulttuuriin ja kieleen sekä tapoihin, tuhansien maahanmuuttajien on saatava ammatillista koulutusta voidakseen kehittää osaamistaan sekä tietouttaan työllistymisessä ja muussa arjessa. Pirkanmaalla on käynnistetty uusia hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien osaamisen kasvua laaja-alaisesti, jotta heidän arkensa voi helpottua ja työmahdollisuutensa voivat tulla todennäköisemmiksi.

Maahanmuuttajan kansallinen tausta voi auttaa työllistymisessänewspaper-418919_960_720

Maahanmuuttajalla voi olla jopa etulyöntiasema joissakin työsuhteissa, jos henkilö kouluttautuu kaupan alalle ja erikoistuu esimerkiksi vientiin oman kotimaansa alueelle. Uusilla työvoimakoulutusjaksoilla, joissa on keskitytty valmentamaan maahanmuuttaja edistämään suomalaisten yritysten vientiä, on saatu myönteisiä tuloksia, sillä useat kouluttautuneista ovat sittemmin työllistyneet.

Koulutuksessa keskitytään ammattitaitoon ja tiedon kartuttamiseen erityisesti liike-elämän osalta. Opiskelija perehtyy vientiliiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin voidakseen ymmärtää, miten hän voi edistää kotimaansa tuontia sekä Suomen vientiä. Koulutuksessa perehdytään osaamisen lisäksi työn dokumentointiin, jonka opiskelija voi suorittaa tehdessään työharjottelujaksoaan. Siten voidaan seurata henkilön edistymistä kohti aktiivista työelämää.

Merkittävä osa koulutusta keskittyy verkostoitumiseen ja mahdollisten asiakkaiden löytämiseen kotimaasta, sekä viestintätaitojen parantamiseen.

Kielitaito on tärkeää, jotta maahanmuuttajan voi työllistyä

Osaamisen lisäämiseksi viime aikoina on myös järjestetty täydennykoulutuksia, jotta valmiudet työskentelyyn paranevat entisestään. Huomiota on myös kiinnitetty maahanmuuttajien kielitaitoon, sillä se on useimmiten edellytys Suomessa työskenteleville henkilöille. Moni ei välttämättä osaa kumpaakaan Suomen virallista kieltä, suomea tai ruotsia, eikä monipuolisesti edes englantia, joka voisi avata työmahdollisuudet jokusille maahanmuuttajille.

Hanke viennin parantamiseksi

Uusin koulutushanke suunnitellaan aloitettavaksi tulevan vuoden maaliskuussa, jolloin perehdytään työnteon teoriaan. Valitut opiskelijat pääsevät heti työn makuun, sillä työharjoittelut aloitetaan kahden kuukauden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Vientikoulutukseen osallistuakseen maahanmuuttajan tulee jo olla oman alansa taitava osaaja, jotta hyötyä saadaan kohdistettua suomalaisten tuotteiden vientiin. Useita vuosia kestävä hanke mahdollistaa kymmenien maahanmuuttajien työllistymisen ja auttaa hankkeen kehittäjiä edelleen parempaan koulutukseen.

Kun hanke on toteutettu ja opiskelijat ovat työllistyneet, sen menetelmiä voidaan mahdollisesti hyödyntää työllistymiseen myös muiden kuin maahanmuuttajien osalta. Suomessa on edelleen korkea työttömyysprosentti, jota pyritään pienentämään erilaisten hankkeiden ja projektien avulla. Kuitenkin työllistyneiden suomalaisten prosentuaalinen määrä on huomattavasti suurempi kuin maahanmuuttajien.

Ajankäyttömme elektronisien laitteiden aikakaudella

Nuorten tietokoneella toimiminen ja erilaisten sähköisten laitteiden parissa ajan kuluttaminen on yleistynyt valtavasti. Nuori käyttää Suomessa elektronisia laitteita kuten älypuhelimia, tabletteja, tietokoneita, televisiota ja videopelejä keskimäärin huimat kolme tuntia päivässä. Aikaa kuluu myös esimerkiksi internetissä pelaamiseen sivustoilla kuten www.suomibonuskoodisi.fi, jossa on mahdollista voittaa rahasummia.

News Information Newsletter Newspaper

Monenlaiset pelit ja sovellukset vievät kuluttajansa aikaa melkoisesti, sillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa kirjautuneena oleminen, viesteihin vastaaminen, kommentoiminen, kuvien selaaminen ja videoiden katsominen saattaa huomaamatta varastaa käyttäjän päivästä useita tunteja. Näin tekeminen vaatii välitöntä huomiota, sillä jos käyttäjä ei reagoi viestipyyntöihin, erilaiset viestit esimerkiksi sähköpostilla ja tekstiviesteillä huomauttavat, että sovelluksessa on vastaamattomia viestejä ja julkaisuja, joita käyttäjä ei ole nähnyt. Samalla sivusto saa aikaan tunteen, että jää jostakin paitsi, jos ei ole kokoajan paikalla tarkkailemassa, mitä kaikkea tutut ja ystävät ovat sivuillaan julkaisseet.

Television katsominen on vähentynyt kuluttajien osalta, mutta se saattaa johtua siitä, että internetistä voidaan ladata samat ohjelmat tai mieleiset sarjat ja katsoa aikaan, joka itselle sopii parhaiten. Internetissä käytettävä aika menee usein elokuvien katsomiseen tai lyhyiden humorististen videoiden selaamiseen. Tällaisen materiaalin on todettu olevan riippuvuutta aiheuttavaa, ja automaattinen syöttö aiheuttaa sen, että yhden videon nähtyään käyttäjän näytölle ilmestyy automaattisesti uusi video.

Elektronisilla laitteilla on varmasti paikkansa nykyisessä yhteiskunnassamme, mutta kohtuutta laitteiden käytössä tarvitaan, sillä aikamme on rajallista ja sitä tulisi käyttää viisaasti. Joskus paikallaan voisi olla ajankäyttönsä tarkastelu ja ylös merkitseminen esimerkiksi viikon ajalta, joka auttaa selvittämään kuinka pitkä aika kuhunkin arkiseen toimeen kuluu. Jos omasta ajankäytöstä huomattava aika menee teknisten laitteiden ja virtuaalisen todellisuuden parissa, voi olla hyvä miettiä esimerkiksi kuinka paljon antaa aikaa läheistensä kuuntelemiseen ja heidän huolenaiheistaan kiinnostumiseen, kuinka hyvin käyttää työaikansa työpaikalla, jossa palkka maksetaan työtunneista ja mitä voisi saada aikaan, jos laitteiden käyttämiseen menisi esimerkiksi tunti vähemmän aikaa päivässä.

Jokainen on vastuussa omasta ajankäytöstään ja siitä, mitä televisiosta tai internetistä katselee sekä millaisia käyttäjätottumuksia toteuttaa sosiaalisissa medioissa. Ajankäyttöä on joka tapauksessa hyvä tasaisin aikavälein tarkistettava, jotta voidaan saada aikaan kaikki mitä nykyinen kiireinen arkemme meiltä vaatii.