Maahanmuuttajien osaamista kehitetään

Voidakseen sopeutua uuteen kulttuuriin ja kieleen sekä tapoihin, tuhansien maahanmuuttajien on saatava ammatillista koulutusta voidakseen kehittää osaamistaan sekä tietouttaan työllistymisessä ja muussa arjessa. Pirkanmaalla on käynnistetty uusia hankkeita, jotka edistävät maahanmuuttajien osaamisen kasvua laaja-alaisesti, jotta heidän arkensa voi helpottua ja työmahdollisuutensa voivat tulla todennäköisemmiksi.

Maahanmuuttajan kansallinen tausta voi auttaa työllistymisessänewspaper-418919_960_720

Maahanmuuttajalla voi olla jopa etulyöntiasema joissakin työsuhteissa, jos henkilö kouluttautuu kaupan alalle ja erikoistuu esimerkiksi vientiin oman kotimaansa alueelle. Uusilla työvoimakoulutusjaksoilla, joissa on keskitytty valmentamaan maahanmuuttaja edistämään suomalaisten yritysten vientiä, on saatu myönteisiä tuloksia, sillä useat kouluttautuneista ovat sittemmin työllistyneet.

Koulutuksessa keskitytään ammattitaitoon ja tiedon kartuttamiseen erityisesti liike-elämän osalta. Opiskelija perehtyy vientiliiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin voidakseen ymmärtää, miten hän voi edistää kotimaansa tuontia sekä Suomen vientiä. Koulutuksessa perehdytään osaamisen lisäksi työn dokumentointiin, jonka opiskelija voi suorittaa tehdessään työharjottelujaksoaan. Siten voidaan seurata henkilön edistymistä kohti aktiivista työelämää.

Merkittävä osa koulutusta keskittyy verkostoitumiseen ja mahdollisten asiakkaiden löytämiseen kotimaasta, sekä viestintätaitojen parantamiseen.

Kielitaito on tärkeää, jotta maahanmuuttajan voi työllistyä

Osaamisen lisäämiseksi viime aikoina on myös järjestetty täydennykoulutuksia, jotta valmiudet työskentelyyn paranevat entisestään. Huomiota on myös kiinnitetty maahanmuuttajien kielitaitoon, sillä se on useimmiten edellytys Suomessa työskenteleville henkilöille. Moni ei välttämättä osaa kumpaakaan Suomen virallista kieltä, suomea tai ruotsia, eikä monipuolisesti edes englantia, joka voisi avata työmahdollisuudet jokusille maahanmuuttajille.

Hanke viennin parantamiseksi

Uusin koulutushanke suunnitellaan aloitettavaksi tulevan vuoden maaliskuussa, jolloin perehdytään työnteon teoriaan. Valitut opiskelijat pääsevät heti työn makuun, sillä työharjoittelut aloitetaan kahden kuukauden kuluttua koulutuksen aloittamisesta. Vientikoulutukseen osallistuakseen maahanmuuttajan tulee jo olla oman alansa taitava osaaja, jotta hyötyä saadaan kohdistettua suomalaisten tuotteiden vientiin. Useita vuosia kestävä hanke mahdollistaa kymmenien maahanmuuttajien työllistymisen ja auttaa hankkeen kehittäjiä edelleen parempaan koulutukseen.

Kun hanke on toteutettu ja opiskelijat ovat työllistyneet, sen menetelmiä voidaan mahdollisesti hyödyntää työllistymiseen myös muiden kuin maahanmuuttajien osalta. Suomessa on edelleen korkea työttömyysprosentti, jota pyritään pienentämään erilaisten hankkeiden ja projektien avulla. Kuitenkin työllistyneiden suomalaisten prosentuaalinen määrä on huomattavasti suurempi kuin maahanmuuttajien.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *